Gebruikers
Teeltadviesbedrijven

Waarom zou u iCrop gebruiken?

U weet het beste wat belangrijk is voor uw werk. Maar de wereld van de landbouw is veranderd. Er zijn elke dag meer factoren en complexere beslissingen te nemen dan in het verleden. De percelen zijn groter geworden en vereisen een meer verfijnde planning. Het aantal beschikbare bestrijdingsmiddelen is kleiner geworden, waardoor voortdurend beslissingen moeten worden genomen.

Icrop kan u helpen om de juiste keuzes te maken. U bent nog steeds degene die de belangrijke beslissingen neemt. Het enige verschil is, dat uw kennis wordt ondersteund met informatie die relevant is voor alle uitdagingen waar u mee te maken krijgt. Dit helpt u niet alleen om tegemoet te komen aan de toenemende complexiteit van uw bedrijf. Het helpt u om erin uit te blinken. En daarin uitblinken betekent u efficiënter, duurzamer en economischer kunt werken. Vergroot zo uw winstgevendheid met Icrop!

Hoe werkt het?

Met de basisapplicatie iCrop kunt u de meest gangbare processen in de land- en tuinbouw aan. Voor specifieke toepassingen zijn er diverse modules gemaakt. De modules van iCrop bieden de mogelijkheden om uw dienstverlening verder af te stemmen op uw klanten. 

Onze specialisten hebben samen met de gebruikers deze modules ontwikkeld zodat ze naadloos aanluiten met uw praktijk. Specifieke modules kunnen eenvoudig voor u worden vervaardigd. Verbeter uw overzicht van al uw adviezen met iCrop!

Hoe kan iCrop u ondersteunen?

De door onze specialisten ontwikkelde modules, stellen u in staat uw advies te optimaliseren. De diverse modules hebben betrekking op: gewasbescherming, meststoffen, groeimonitor,  scoutbox, voorraad en oogst.  

Icrop is in staat gegevens te importeren en exporteren. Daarnaast kunt u met Icrop uw gebruikers monitoren, zodat u altijd op de hoogte blijft. Alle teelthandelingen voor de teelt staan gereed voor uw telers. U bent in staat om grote aantallen teelten centraal van een basisplanning te voorzien. De teeltrecepten kunnen dynamisch worden aangepast op basis van perceelsbezoeken of gewasgroei modellen.