Use Case

De regelgeving omtrent gewasbescherming wordt steeds complexer. Tegelijkertijd moet de kweker zijn spuitregistratie op orde hebben.

Die twee punten zijn mede de aanleiding geweest voor gewasbeschermingsleverancier GMN om GMN Crop te ontwikkelen: een hulpmiddel voor de spuitregistratie.

Wat anderen zeggen over iCrop

Frank van den Hoek van GMN legt in het kort uit hoe GMN Crop werkt: “Wie start met het programma kan zijn percelen eenvoudig intekenen. De kweker wijst een gewas toe aan het perceel en kan dan starten met het inplannen van bespuitingen. GMN Crop helpt telers om binnen de richtlijnen te handelen en geen fouten te maken bij registratie.”

GMN CROP

Overgenomen van Greenity. Tekst: Lilian Braakman. Fotografie: PR, René Faas

Controlefunctie

Lex Broersen van GMN: “Wij willen de gebruiker een gerust gevoel geven. Wanneer een kweker GMN Crop gebruikt, moet hij weten dat het klopt. Vooraf een bespuiting invoeren is het handigst. Als er namelijk iets volgens het etiket niet kan, dan krijgt de kweker een foutmelding met details wat er niet goed is.”

Deze controlefunctie is volgens Van den Hoek niet te evenaren. Broersen legt uit waarom: “Er zijn andere programma’s, maar die geven globaal aan wat er fout is. Wij kijken naar elke regel op het etiket, zoals voor welk gewas het middel gebruikt mag worden, hoeveel liter per hectare is toegestaan en hoeveel dagen er tussen een bespuiting moet zitten. Daarnaast tonen we in het programma het etiket en alle belangrijke informatie, zoals spuitdoppen, veiligheidsmaatregelen en resistentiemanagement.

“Je bent altijd actueel met GMN Crop”, meent Van den Hoek. “Wanneer het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden een aanpassing of wijziging doorvoert, wordt dit vrijwel direct in het programma aangepast.”

Inzicht

Het programma is sinds januari 2017 op de markt, maar is later gebruiksvriendelijker gemaakt. Zo hoeven gebruikers maar een keer een perceel in te tekenen. Willen ze dezelfde bespuiting uitvoeren op hetzelfde of een ander perceel? De kopieerfunctie maakt dat mogelijk. Broersen: “GMN Crop is een hulpmiddel voor de teler. Het is verplicht om een gewasbeschermingsmonitor te maken. Dat kan hiermee. Maar er zijn meerdere opties voor rapporten mogelijk. Een voorbeeld is dat de teler precies kan inzien hoeveel middel hij heeft gebruikt op gewasof perceelsniveau. Ook kan hij een bespuiting uitdraaien. Deze uitdraai kan hij of een werknemer gebruiken om de spuit te vullen. Op deze uitdraai staat precies wat en hoeveel middel er nodig is voor de bespuiting. Daarnaast is het programma leveranciersonafhankelijk. Het volledige middelenpakket is opgenomen in het programma.”

Hoe werkt GMN Crop?

Hoe het programma precies werkt wordt stap voor stap in een korte film uitgelegd. Deze is te zien op de website van Greenity: www.greenity.nl