Met FlevoCrop Mobiel kunnen telers eenvoudig gewasspecifieke waarnemingen maken en delen met de adviseurs van FlevoPlant. De waarneming wordt op GPS-locatie of in de kas aan een gewas gekoppeld zodat maatregelen goed kunnen worden onderbouwd. Eenvoudig taken afvinken, een perceeloverzicht, kasregistratie en waarnemingen in een mobiele toepassing.

De vermeerdering en selectie van aardbeienplanten vindt voor een belangrijk deel plaats in een KAs in Ens is de Kasmodule van iCrop in gebruik genomen om de teelt van aardbeien in de kas volledig te kunnen monitoren en vast te leggen.

5 jarig jubileumNL