iCrop kan eenvoudig alle voorkomende kassen inlezen en daar alle gewassen, adviezen en waarnemingen op tonen. Met de Scoutbox inleesmodule kunnen de metingen van alle vangplaten direct op het kasplan geprojecteerd worden. Adviseurs hebben op afstand inzicht in ziektehaarden en kunnen online adviezen aan de teler doorgeven.

icrop4

iCrop is gebruiksvriendelijke software voor adviseurs, afnemers, teeltbedrijven, telersverenigingen en leveranciers in de landbouw.

iCrop maakt het mogelijk om, samen met u telers, digitale gewasdata te verzamelen en te delen. Dit najaar is de nieuwste de versie van iCrop opgeleverd voor onze klanten. iCrop is uitgebreid met de nieuwe waarneming app en volledig geschikt voor alle open teelten, vollegronds groenten en in kassen.

image2

iCrop

Met iCrop brengt u overzicht aan in al uw adviezen naar uw telers. Stel samen met uw telers digitaal teeltplannen op en verbeter het overzicht.

Via iCrop kunt u in één keer al uw telers per teelt of gebied informeren over actuele teelt situaties. Uw telers kunnen eenvoudig gegevens delen voor onderzoek of benchmarks. Telers kunnen de volledige registratie van teelten eenvoudig afwikkelen met het afvinken van taken en werkzaamheden. iCrop controleert alle toepassingen van gewasbescherming aan de hand van de toelating zodat uw teelt volledig voldoet aan alle voedselveiligheidsnormen.

Adviseur, afnemers en telers kunnen volledig vertrouwen op iCrop.