Modules om registratie en advies te optimaliseren!

Met de basisapplicatie iCrop kunt u de meest gangbare processen in de land- en tuinbouw aan. Voor specifieke toepassinge zijn er diverse modules gemaakt. De modules van iCrop bieden de mogelijkheden om uw dienstverlening verder af te stemmen op uw klanten. Onze specialisten hebben samen met de gebruikers deze modules ontwikkeld zodat ze naadloos aanluiten met uw praktijk. Specifieke modules kunnen eenvoudig voor u worden vervaardigd. Verbeter uw overzicht van al uw adviezen met iCrop!

Neem contact op

 

GBM module

Gewasbeschermingsmodule

Het correct gebruik van gewasbescherming is met de huidige wet- en regelgeving een complexe taak. Naast wettelijke toepassingen zijn er steeds meer certificeringsschema's met specifieke eisen op het gebruik van gewasbescherming. De module gewasbescherming bevat alle, in Nederland toegelaten middelen, hulpstoffen en bladmeststoffen, inclusief toepassingsinformatie. Daarnaast kan de module worden ingericht op het gebruik van certificeringsschema's, milieukeur en waterwingebieden. Uw gebruikers worden in deze module interactief geïnformeerd over wettelijke normen en toepassingswijze, zodat fouten en problemen tot een minimum worden beperkt. 

Meststoffen module

Meststoffen worden steeds meer specifiek gemixt voor de verschillende teelten en telers. Om deze mixen eenvoudig te kunne registreren is de Meststoffen module gemaakt. De module stelt gebruikers in staat om bedrijfsspecifieke mixen van meststoffen op te voeren. Daarnaast kunnend e exacte gehaltes van dierlijke meststoffen ook met deze module worden geregistreerd.  Hierdoor wordt het mogelijk nauwkeurige registratie van de aangewende mineralen op het bedrijf te registreren en te verantwoorden.

Meststoffen

 

Veldmonitor bewerkt 2

Groeimonitor

Nauwkeurige metingen in combinatie met waarnemingen in iCrop stelt de adviseur in staat om adviezen van gewassen sterk te verbeteren. De groeifase van gewassen kan nauwkeurig op afstand worden ingezien. Het uitvoeren en invoeren van de metingen is eenvoudig; meet met één hand en voer de gegevens in met uw andere hand. Achteraf kan in combinatie met de oogst een analyse worden gemaakt van de adviezen. Zo helpt de adviseur de teler meer rendement uit gewassen te halen. Voor de module hebben we regio's en gewasfase ingebouwd. Zo wordt het mogelijk om, afhankelijk van de fases, de toepassingen van gewasbescherming en meststoffen specifiek te plannen.

Oogstmodule

De oogstmodule stelt u in staat om op basis van waarmeningen een nauwkeurige planning van de oogst te maken. De planning wordt direct gedeeld met de teler, de loonwerker en de logistiek. Tussentijdse wijzigingen zijn op elk moment centraal door te voeren, waarna ze direct in beeld zijn bij de betrokkenen. Aan de oogsttaak zijn ook de transporten gekoppeld om het geoogst product af te voeren. Om de verwerking in de fabrieken te ondersteunen zijn nauwkeurig alle tijden van oogst en transport automatisch geregistreerd. 

oogstplanning

Scoutbox

Scoutbox module

De module stelt telers in staat om resultaten van Scoutbox in te lezen en te tonen in iCrop. Door het zichtbaar te maken, krijgen telers en adviseurs snel een beter inzicht in gebieden waar ziekten en plagen snel uitbreiden. En juist die informatie is van belang om gericht in te kunnen grijpen. Naast de scoutbox gegevens kan via deze module ook andere waarnemingsdata worden ingelezen en getoond.

Voorraadmodule

Voor het registreren van het aangevoerde en gebruikte gewasbeschermingsmiddel, inclusief gewasbehandelingen op bedrijfsniveau en ontbeteelt terrein. Hiermee heeft u een actueel overzicht van uw voorraad. 

 

Voorraadmodule

Externe toegang

Externe toegang

De externe toegang module regelt alle gestandaardiseerde import en uitvoer van gegevens. Dit kan naar willekeurig gekozen andere applicaties. Via externe toegang wordt het mogelijk om alle gegevens van en naar iCrop digitaal te verwerken. 

Gebruikerstatistieken

Bij de omslag van papier naar digitaal werken is het van belang ook de management tools te hebben om op het gebruik te sturen. De module “Gebruikersstatistieken” kan worden gebruikt om uw gebruikers te monitoren. In één oogopslag is te zien hoe actief uw gebruikers zijn op iCrop. Met de gebruiker statistieken  wordt de integratie van iCrop bij uw klanten en gebruikers goed worden ondersteund.

Recepten

Recepten

Recepten

Alle teelthandelingen voor de teelt staan gereed voor uw telers. U bent in staat om grote aantallen teelten centraal van een basisplanning te voorzien. De teeltrecepten kunnen dynamisch worden aangepast op basis van perceelsbezoeken of gewasgroei modellen. U bespaart tijd met de teeltreceptenmodule. 

Interesse? Neem contact op!

Mail of bel ons voor een vrijblijvende demo die wij u graag aanbieden op uw locatie.

Demo aanvragen      iCrop webapplicatie

Aart